Altijd en overal aan de knoppen

De digitaal-revolutie levert aanbieders een nieuwe, zelf beschikkende mens en consument.
Maar ook een potential op ieder “moment” en locatie.

If you do what you always did, you will get what you always got

Een (vernieuwde), duurzame waarde-propositie, wordt bevochten uitsluitend aan de hand van ander klantrelevant gedrag; louter andere praatjes en plaatjes, trapt een consument vandaag niet meer in. Je anders gedragen is een hele eigen missie, start bij een andere mindset om daarop concepten en organisatie te vernieuwen. Veranderen moet je echt willen!

If I had asked people what they wanted, they would have said: a faster horse

Organisatie- versus Klantfocus. Is er daadwerkelijk visie op ontwikkeling van gebruiker, markt en mogelijke oplossingen daarbij. Het begint bij je daadwerkelijk te verplaatsen in de behoefte, gedrag; de belangen van je klant en daarmee diepgaande passie in die mens. De organisatie staat uitsluitend daaraan ten dienste.

Het “Waarom”

Het feit van het bestaan van een aanbieder, houdt geen vanzelfsprekend voortbestaan meer in. Bewustzijn van je oorsprong, eigenheid en daarnaast je mogelijke relevantie en betekenis voor je klanten vandaag en morgen is de eerste voorwaarde voor duurzaam succes.

Eigenheid is passie

Je onderscheid begint en eindigt bij hoe je je gedraagt. In hoe je eigen mensen, je doelgroepen en klanten je ervaren en percipiëren.

Eigenheid en omdenken

Concurreren is vooral anders doen. Andere ideeën, concepten, formules, vaak gebaseerd op andere/nieuwe business-modellen, schudden markten op.

In het nieuwe samenwerken maak je elkaar beter

Vooral in distributie van consumptieproducten en -diensten, zien we (fundamentele) vernieuwing.
Ketens worden snel effectiever; vaak ook op basis van andere verbanden tussen partijen, dan voorheen. Waarop nieuwe aansprekende concepten, platforms ed., worden gerealiseerd. De acceleratie van ontwikkeling veroorzaakt het voortdurend elkaar aanscherpen binnen die keten op ieders onderscheidende kracht!

Juist ook nieuwe distributie-concepten dragen bij aan relevante, actuele merkwaarde

Kopen zit ons in het bloed. Zodanig dat we onze trouw aan de kant zetten of gewoontes doorbreken, zodra er zich een aansprekender alternatief voordoet. De verrassing; de onderscheidende actuele merkwaarde, vindt altijd z’n fundament ergens binnen de 3 G’s; Gemak, Gewin en Genot.

Shopperjourney als trigger

Bewustzijn van de impact van onbewust gedrag van mensen helpt om na te denken over de klantreis en de enorme kansen van de op “momenten” feitelijk onbegrensd te differentiëren, te verleiden consument.

Story’s moet je wel vertellen en uitdragen

Je bestaan als aanbieder begint bij een relevante propositie en aanbod. Functioneel of Shopping; de inkleuring van je merk wordt ingegeven door hoe je je gedraagt. Betekenis voor je doelgroepen en klanten moet je veroveren.

The internet of things als kans

Veel van onze consumptiemaatschappij is intuïtief tot stand gekomen. Data kunnen enorm bijdragen aan onderbouwing op basis van feiten. Maar vooral ook aan gemak en 1:1 behoefte-invulling; kortom aan waar het allemaal om moet draaien voor aanbieders; om Shopper Delight.

Succesvol vernieuwen eist geïntegreerde strategie en implementatie

De omgeving verandert voortdurend, niet de essentie. Tijdens de, vandaag de dag permanente verbouwing, moet de verkoop altijd gewoon door. Op basis van visie en ultra scherpe focus, gaan we “Lean” op weg; absolute flexibiliteit en bijstellingszin; handelen naar bevinden.

Contact

Fred Eikelenboom
Concepteconoom/ondernemer

+31 (0)6 55194235